ઉત્પાદનો

 • હાઇડ્રોક્સાઇથિલ સેલ્યુલોઝ (HEC)

  હાઇડ્રોક્સાઇથિલ સેલ્યુલોઝ (HEC)

  ઉત્પાદનનું નામ: હાઇડ્રોક્સાઇથિલ સેલ્યુલોઝ
  સમાનાર્થી: સેલ્યુલોઝ ઈથર,એચઈસી;2-હાઈડ્રોક્સીઈથાઈલસેલ્યુલોસીથર;HMHEC;હાઈડ્રોક્સીઈથિલ સેલ્યુલોઝ ઈથર
  CAS: 9004-62-0
  EINECS: 618-387-5
  દેખાવ:: સફેદ પાવડર
  કાચો માલ: શુદ્ધ કપાસ
  ટ્રેડમાર્ક: QualiCell
  મૂળ: ચીન
  MOQ: 1 ટન

 • રિડિસ્પર્સિબલ પોલિમર પાવડર (RDP)

  રિડિસ્પર્સિબલ પોલિમર પાવડર (RDP)

  ઉત્પાદનનું નામ: રીડિસ્પર્સિબલ પોલિમર પાવડર
  સમાનાર્થી: RDP;VAE;ઇથિલીન-વિનાઇલ એસિટેટ કોપોલિમર;રિડિસ્પર્સિબલ પાવડર;રિડિસ્પેર્સિબલ ઇમલ્સન પાવડર;લેટેક્સ પાવડર;ડિસ્પર્સિબલ પાવડર
  CAS: 24937-78-8
  MF: C18H30O6X2
  EINECS: 607-457-0
  દેખાવ:: સફેદ પાવડર
  કાચો માલ: પ્રવાહી મિશ્રણ
  ટ્રેડમાર્ક: QualiCell
  મૂળ: ચીન
  MOQ: 1 ટન

 • ડીટરજન્ટ ગ્રેડ હાઇડ્રોક્સીપ્રોપીલ મેથાઈલસેલ્યુલોઝ (HPMC)

  ડીટરજન્ટ ગ્રેડ હાઇડ્રોક્સીપ્રોપીલ મેથાઈલસેલ્યુલોઝ (HPMC)

  ઉત્પાદનનું નામ: હાઇડ્રોક્સીપ્રોપીલ મિથાઈલ સેલ્યુલોઝ
  સમાનાર્થી: HPMC;MHPC;hydroxylpropylmethylcellulose;Hydroxymethylpropylcellulose;methocel E,F,K;HydroxypropylMethylCellulose(Hpmc)
  CAS: 9004-65-3
  મોલેક્યુલર ફોર્મ્યુલા:C3H7O*
  ફોર્મ્યુલા વજન: 59.08708
  દેખાવ:: સફેદ પાવડર
  કાચો માલ: શુદ્ધ કપાસ
  EINECS: 618-389-6
  ટ્રેડમાર્ક: QualiCell
  મૂળ: ચીન
  MOQ: 1 ટન

 • કન્સ્ટ્રક્શન ગ્રેડ હાઇડ્રોક્સીપ્રોપીલ મેથાઈલસેલ્યુલોઝ (HPMC)

  કન્સ્ટ્રક્શન ગ્રેડ હાઇડ્રોક્સીપ્રોપીલ મેથાઈલસેલ્યુલોઝ (HPMC)

  ઉત્પાદનનું નામ: હાઇડ્રોક્સીપ્રોપીલ મિથાઈલ સેલ્યુલોઝ
  સમાનાર્થી: HPMC;MHPC;hydroxylpropylmethylcellulose;Hydroxymethylpropylcellulose;methocel E,F,K;HydroxypropylMethylCellulose(Hpmc)
  CAS: 9004-65-3
  મોલેક્યુલર ફોર્મ્યુલા:C3H7O*
  ફોર્મ્યુલા વજન: 59.08708
  દેખાવ:: સફેદ પાવડર
  કાચો માલ: શુદ્ધ કપાસ
  EINECS: 618-389-6
  ટ્રેડમાર્ક: QualiCell
  મૂળ: ચીન
  MOQ: 1 ટન

 • ફૂડ ગ્રેડ હાઇડ્રોક્સીપ્રોપીલ મેથાઈલસેલ્યુલોઝ (HPMC)

  ફૂડ ગ્રેડ હાઇડ્રોક્સીપ્રોપીલ મેથાઈલસેલ્યુલોઝ (HPMC)

  ઉત્પાદનનું નામ: હાઇડ્રોક્સીપ્રોપીલ મિથાઈલ સેલ્યુલોઝ
  સમાનાર્થી: HPMC;MHPC;hydroxylpropylmethylcellulose;Hydroxymethylpropylcellulose;methocel E,F,K;HydroxypropylMethylCellulose(Hpmc)
  CAS: 9004-65-3
  મોલેક્યુલર ફોર્મ્યુલા:C3H7O*
  ફોર્મ્યુલા વજન: 59.08708
  દેખાવ:: સફેદ પાવડર
  કાચો માલ: શુદ્ધ કપાસ
  EINECS: 618-389-6
  ટ્રેડમાર્ક: QualiCell
  મૂળ: ચીન
  MOQ: 1 ટન

 • ફાર્માસ્યુટિકલ ગ્રેડ હાઇડ્રોક્સીપ્રોપીલ મેથાઈલસેલ્યુલોઝ (HPMC)

  ફાર્માસ્યુટિકલ ગ્રેડ હાઇડ્રોક્સીપ્રોપીલ મેથાઈલસેલ્યુલોઝ (HPMC)

  ઉત્પાદનનું નામ: હાઇડ્રોક્સીપ્રોપીલ મિથાઈલ સેલ્યુલોઝ
  સમાનાર્થી: HPMC;MHPC;hydroxylpropylmethylcellulose;Hydroxymethylpropylcellulose;methocel E,F,K;HydroxypropylMethylCellulose(Hpmc)
  CAS: 9004-65-3
  મોલેક્યુલર ફોર્મ્યુલા:C3H7O*
  ફોર્મ્યુલા વજન: 59.08708
  દેખાવ:: સફેદ પાવડર
  કાચો માલ: શુદ્ધ કપાસ
  EINECS: 618-389-6
  ટ્રેડમાર્ક: QualiCell
  મૂળ: ચીન
  MOQ: 1 ટન

 • ઇથિલ સેલ્યુલોઝ (EC)

  ઇથિલ સેલ્યુલોઝ (EC)

  ઉત્પાદનનું નામ: ઇથિલ સેલ્યુલોઝ
  સમાનાર્થી: EC;cellulose,triethylether;celluloseethyl;Ethocel;aqualon
  CAS: 9004-57-3
  MF: C23H24N6O4
  EINECS: 618-384-9
  દેખાવ:: સફેદ પાવડર
  કાચો માલ: શુદ્ધ કપાસ
  પાણીની દ્રાવ્યતા: અદ્રાવ્ય
  ટ્રેડમાર્ક: QualiCell
  મૂળ: ચીન
  MOQ: 1 ટન

 • કાર્બોક્સી મિથાઈલ સેલ્યુલોઝ (CMC)

  કાર્બોક્સી મિથાઈલ સેલ્યુલોઝ (CMC)

  ઉત્પાદનનું નામ: કાર્બોક્સી મિથાઈલ સેલ્યુલોઝ
  સમાનાર્થી: CMC;સોડિયમ કાર્બોક્સી મિથાઈલ સેલ્યુલોઝ;કાર્બોક્સી મેથાઈલ સેલ્યુલોઝ;કાર્બોક્સિલ મિથાઈલ સેલ્યુલોઝ કાર્મેલોઝ;સોડિયમ CMC
  CAS: 9004-32-4
  EINECS: 618-378-6
  દેખાવ:: સફેદ પાવડર
  કાચો માલ: શુદ્ધ કપાસ
  ટ્રેડમાર્ક: QualiCell
  મૂળ: ચીન
  MOQ: 1 ટન

 • હાઇડ્રોક્સીપ્રોપીલ મિથાઈલ સેલ્યુલોઝ (HPMC)

  હાઇડ્રોક્સીપ્રોપીલ મિથાઈલ સેલ્યુલોઝ (HPMC)

  ઉત્પાદનનું નામ: હાઇડ્રોક્સીપ્રોપીલ મિથાઈલ સેલ્યુલોઝ
  સમાનાર્થી: HPMC;MHPC;hydroxylpropylmethylcellulose;Hydroxymethylpropylcellulose;methocel E,F,K;HydroxypropylMethylCellulose(Hpmc)
  CAS: 9004-65-3
  મોલેક્યુલર ફોર્મ્યુલા:C3H7O*
  ફોર્મ્યુલા વજન: 59.08708
  દેખાવ:: સફેદ પાવડર
  કાચો માલ: શુદ્ધ કપાસ
  EINECS: 618-389-6
  ટ્રેડમાર્ક: QualiCell
  મૂળ: ચીન
  MOQ: 1 ટન

 • મિથાઈલ હાઈડ્રોક્સીથાઈલ સેલ્યુલોઝ (MHEC)

  મિથાઈલ હાઈડ્રોક્સીથાઈલ સેલ્યુલોઝ (MHEC)

  ઉત્પાદનનું નામ: મિથાઈલ હાઈડ્રોક્સીથાઈલ સેલ્યુલોઝ
  સમાનાર્થી: MHEC;HEMC;Hydroxythyl મિથાઈલ સેલ્યુલોઝ;Methyl Hydroxyethyl સેલ્યુલોઝ
  મિથાઈલ હાઈડ્રોક્સીથાઈલ સેલ્યુલોઝ(Hemc);સેલ્યુલોઝ મિથાઈલ હાઈડ્રોક્સીથાઈલ ઈથર
  CAS: 9032-42-2
  દેખાવ:: સફેદ પાવડર
  કાચો માલ: શુદ્ધ કપાસ
  ટ્રેડમાર્ક: QualiCell
  મૂળ: ચીન
  MOQ: 1 ટન