ઉત્પાદનો

 • ફાર્માસ્યુટિકલ ગ્રેડ હાઇડ્રોક્સીપ્રોપીલ મેથાઈલસેલ્યુલોઝ (HPMC) ફેક્ટરી

  ફાર્માસ્યુટિકલ ગ્રેડ હાઇડ્રોક્સીપ્રોપીલ મેથાઈલસેલ્યુલોઝ (HPMC) ફેક્ટરી

  ઉત્પાદનનું નામ: હાઇડ્રોક્સીપ્રોપીલ મિથાઈલ સેલ્યુલોઝ
  સમાનાર્થી: HPMC;MHPC;hydroxylpropylmethylcellulose;Hydroxymethylpropylcellulose;methocel E,F,K;HydroxypropylMethylCellulose(Hpmc)
  CAS: 9004-65-3
  મોલેક્યુલર ફોર્મ્યુલા:C3H7O*
  ફોર્મ્યુલા વજન: 59.08708
  દેખાવ:: સફેદ પાવડર
  કાચો માલ: શુદ્ધ કપાસ
  EINECS: 618-389-6
  ટ્રેડમાર્ક: QualiCell
  મૂળ: ચીન
  MOQ: 1 ટન

 • હાઇડ્રોક્સાઇથિલ સેલ્યુલોઝ (HEC)

  હાઇડ્રોક્સાઇથિલ સેલ્યુલોઝ (HEC)

  હાઇડ્રોક્સાઇથિલ સેલ્યુલોઝ (HEC) ઉત્પાદક

  ઉત્પાદનનું નામ: હાઇડ્રોક્સાઇથિલ સેલ્યુલોઝ
  સમાનાર્થી: સેલ્યુલોઝ ઈથર,એચઈસી;2-હાઈડ્રોક્સીઈથાઈલસેલ્યુલોસીથર;HMHEC;હાઈડ્રોક્સીઈથિલ સેલ્યુલોઝ ઈથર
  CAS: 9004-62-0
  EINECS: 618-387-5
  દેખાવ:: સફેદ પાવડર
  કાચો માલ: શુદ્ધ કપાસ
  ટ્રેડમાર્ક: QualiCell
  મૂળ: ચીન
  MOQ: 1 ટન

 • હાઇડ્રોક્સીપ્રોપીલ મિથાઈલ સેલ્યુલોઝ એચપીએમસી ઉત્પાદક

  હાઇડ્રોક્સીપ્રોપીલ મિથાઈલ સેલ્યુલોઝ એચપીએમસી ઉત્પાદક

  HPMC ઉત્પાદક

  Hydroxypropyl Methylcellulose (HPMC), જે Hypromellose તરીકે ઓળખાય છે, તે કૃત્રિમ પાણીમાં દ્રાવ્ય સેલ્યુલોઝ ઈથર પોલિમર છે જે સેલ્યુલોઝમાંથી મેળવે છે.તે સામાન્ય રીતે તેના વિવિધ ગુણધર્મો માટે વિવિધ ઉદ્યોગોમાં વપરાય છે.

  ઉત્પાદનનું નામ: હાઇડ્રોક્સીપ્રોપીલ મિથાઈલ સેલ્યુલોઝ
  સમાનાર્થી: HPMC;MHPC;hydroxy propyl મિથાઈલ સેલ્યુલોઝ;Hydroxymethylpropylcellulose;methocel E,F,K;Hydroxypropyl MethylCellulose(Hpmc)
  CAS: 9004-65-3
  મોલેક્યુલર ફોર્મ્યુલા:C3H7O*
  ફોર્મ્યુલા વજન: 59.08708
  દેખાવ:: સફેદ પાવડર
  કાચો માલ: શુદ્ધ કપાસ
  EINECS: 618-389-6
  ટ્રેડમાર્ક: QualiCell
  મૂળ: ચીન
  MOQ: 1 ટન

 • રિડિસ્પર્સિબલ પોલિમર પાવડર (RDP)

  રિડિસ્પર્સિબલ પોલિમર પાવડર (RDP)

  ઉત્પાદનનું નામ: રીડિસ્પર્સિબલ પોલિમર પાવડર
  સમાનાર્થી: RDP;VAE;ઇથિલીન-વિનાઇલ એસિટેટ કોપોલિમર;રિડિસ્પર્સિબલ પાવડર;રિડિસ્પર્સિબલ ઇમલ્સન પાવડર;લેટેક્સ પાવડર;ડિસ્પેર્સિબલ પાવડર
  CAS: 24937-78-8
  MF: C18H30O6X2
  EINECS: 607-457-0
  દેખાવ:: સફેદ પાવડર
  કાચો માલ: પ્રવાહી મિશ્રણ
  ટ્રેડમાર્ક: QualiCell
  મૂળ: ચીન
  MOQ: 1 ટન

 • ડીટરજન્ટ ગ્રેડ હાઇડ્રોક્સીપ્રોપીલ મેથાઈલસેલ્યુલોઝ (HPMC)

  ડીટરજન્ટ ગ્રેડ હાઇડ્રોક્સીપ્રોપીલ મેથાઈલસેલ્યુલોઝ (HPMC)

  ઉત્પાદનનું નામ: હાઇડ્રોક્સીપ્રોપીલ મિથાઈલ સેલ્યુલોઝ
  સમાનાર્થી: HPMC;MHPC;hydroxylpropylmethylcellulose;Hydroxymethylpropylcellulose;methocel E,F,K;HydroxypropylMethylCellulose(Hpmc)
  CAS: 9004-65-3
  મોલેક્યુલર ફોર્મ્યુલા:C3H7O*
  ફોર્મ્યુલા વજન: 59.08708
  દેખાવ:: સફેદ પાવડર
  કાચો માલ: શુદ્ધ કપાસ
  EINECS: 618-389-6
  ટ્રેડમાર્ક: QualiCell
  મૂળ: ચીન
  MOQ: 1 ટન

 • કન્સ્ટ્રક્શન ગ્રેડ હાઇડ્રોક્સીપ્રોપીલ મેથાઈલસેલ્યુલોઝ (HPMC)

  કન્સ્ટ્રક્શન ગ્રેડ હાઇડ્રોક્સીપ્રોપીલ મેથાઈલસેલ્યુલોઝ (HPMC)

  ઉત્પાદનનું નામ: હાઇડ્રોક્સીપ્રોપીલ મિથાઈલ સેલ્યુલોઝ
  સમાનાર્થી: HPMC;MHPC;hydroxylpropylmethylcellulose;Hydroxymethylpropylcellulose;methocel E,F,K;HydroxypropylMethylCellulose(Hpmc)
  CAS: 9004-65-3
  મોલેક્યુલર ફોર્મ્યુલા:C3H7O*
  ફોર્મ્યુલા વજન: 59.08708
  દેખાવ:: સફેદ પાવડર
  કાચો માલ: શુદ્ધ કપાસ
  EINECS: 618-389-6
  ટ્રેડમાર્ક: QualiCell
  મૂળ: ચીન
  MOQ: 1 ટન

 • ફૂડ ગ્રેડ હાઇડ્રોક્સીપ્રોપીલ મેથાઈલસેલ્યુલોઝ (HPMC)

  ફૂડ ગ્રેડ હાઇડ્રોક્સીપ્રોપીલ મેથાઈલસેલ્યુલોઝ (HPMC)

  ઉત્પાદનનું નામ: હાઇડ્રોક્સીપ્રોપીલ મિથાઈલ સેલ્યુલોઝ
  સમાનાર્થી: HPMC;MHPC;hydroxylpropylmethylcellulose;Hydroxymethylpropylcellulose;methocel E,F,K;HydroxypropylMethylCellulose(Hpmc)
  CAS: 9004-65-3
  મોલેક્યુલર ફોર્મ્યુલા:C3H7O*
  ફોર્મ્યુલા વજન: 59.08708
  દેખાવ:: સફેદ પાવડર
  કાચો માલ: શુદ્ધ કપાસ
  EINECS: 618-389-6
  ટ્રેડમાર્ક: QualiCell
  મૂળ: ચીન
  MOQ: 1 ટન

 • ઇથિલ સેલ્યુલોઝ (EC)

  ઇથિલ સેલ્યુલોઝ (EC)

  ઉત્પાદનનું નામ: ઇથિલ સેલ્યુલોઝ
  સમાનાર્થી: EC;cellulose,triethylether;celluloseethyl;Ethocel;aqualon
  CAS: 9004-57-3
  MF: C23H24N6O4
  EINECS: 618-384-9
  દેખાવ:: સફેદ પાવડર
  કાચો માલ: શુદ્ધ કપાસ
  પાણીની દ્રાવ્યતા: અદ્રાવ્ય
  ટ્રેડમાર્ક: QualiCell
  મૂળ: ચીન
  MOQ: 1 ટન

 • કાર્બોક્સી મિથાઈલ સેલ્યુલોઝ (CMC)

  કાર્બોક્સી મિથાઈલ સેલ્યુલોઝ (CMC)

  ઉત્પાદનનું નામ: કાર્બોક્સી મિથાઈલ સેલ્યુલોઝ
  સમાનાર્થી: CMC;સોડિયમ કાર્બોક્સી મિથાઈલ સેલ્યુલોઝ;કાર્બોક્સી મેથાઈલ સેલ્યુલોઝ;કાર્બોક્સિલ મિથાઈલ સેલ્યુલોઝ કાર્મેલોઝ;સોડિયમ CMC
  CAS: 9004-32-4
  EINECS: 618-378-6
  દેખાવ:: સફેદ પાવડર
  કાચો માલ: શુદ્ધ કપાસ
  ટ્રેડમાર્ક: QualiCell
  મૂળ: ચીન
  MOQ: 1 ટન

 • મિથાઈલ હાઈડ્રોક્સીથાઈલ સેલ્યુલોઝ (MHEC) ઉત્પાદક

  મિથાઈલ હાઈડ્રોક્સીથાઈલ સેલ્યુલોઝ (MHEC) ઉત્પાદક

  તમારા વિશ્વાસપાત્ર મિથાઈલ હાઈડ્રોક્સીથાઈલ સેલ્યુલોઝ ઉત્પાદક

  એન્ક્સિન એ અદ્યતન સેલ્યુલોઝ ઈથર ઉત્પાદન પાયા સાથે ચીનમાં અગ્રણી MHEC/HEMC ઉત્પાદક અને સપ્લાયર છે.મિથાઈલ હાઈડ્રોક્સીથાઈલ સેલ્યુલોઝ (MHEC) એ સેલ્યુલોઝ ઈથર છે જે સંશોધિત સેલ્યુલોઝ ડેરિવેટિવ્ઝના પરિવાર સાથે સંબંધિત છે.તે સેલ્યુલોઝમાંથી મેળવવામાં આવે છે, એક કુદરતી પોલિમર જે છોડની કોષની દિવાલોમાં જોવા મળે છે, રાસાયણિક ફેરફારોની શ્રેણી દ્વારા.MHEC તેની પાણીમાં દ્રાવ્યતા માટે જાણીતું છે અને તેનો ઉપયોગ વિવિધ ઉદ્યોગોમાં તેના ઘટ્ટ, સ્થિરીકરણ અને ફિલ્મ-રચના ગુણધર્મો માટે થાય છે.

   

  ઉત્પાદનનું નામ: મિથાઈલ હાઈડ્રોક્સીથાઈલ સેલ્યુલોઝ
  સમાનાર્થી: MHEC;HEMC;Hydroxythyl મિથાઈલ સેલ્યુલોઝ;Methyl Hydroxyethyl સેલ્યુલોઝ
  મિથાઈલ હાઈડ્રોક્સીથાઈલ સેલ્યુલોઝ(Hemc);સેલ્યુલોઝ મિથાઈલ હાઈડ્રોક્સીથાઈલ ઈથર
  CAS: 9032-42-2
  દેખાવ:: સફેદ પાવડર
  કાચો માલ: શુદ્ધ કપાસ
  ટ્રેડમાર્ક: QualiCell
  મૂળ: ચીન
  MOQ: 1 ટન