તૈયાર મિક્સ કોંક્રિટ

ક્વોલિસેલ સેલ્યુલોઝ ઈથર ઉત્પાદનો નીચેના ફાયદાઓ દ્વારા તૈયાર મિક્સ કોંક્રિટને સુધારી શકે છે: લાંબા સમય સુધી ખુલ્લા સમયને વધારવો.કામની કામગીરીમાં સુધારો, નોન-સ્ટીક ટ્રોવેલ.ઝોલ અને ભેજ સામે પ્રતિકાર વધારો.

રેડી મિક્સ કોંક્રિટ માટે સેલ્યુલોઝ ઈથર
રેડી મિક્સ કોંક્રિટ એ સિમેન્ટ, એકંદર, પાણી, મિશ્રણ, ખનિજ મિશ્રણ, વગેરેના ચોક્કસ પ્રમાણનો ઉલ્લેખ કરે છે જે જરૂરિયાત મુજબ મિશ્રિત કરવામાં આવે છે, અને મિશ્રણ અને મિશ્રણ પછી મિશ્રણ સ્ટેશન પર માપવામાં આવે છે, અને ઉલ્લેખિત અંદર ઉપયોગની જગ્યાએ લઈ જવામાં આવે છે. શ્રેણીકોંક્રિટ કન્ટેનર પરિવહન.બાંધકામ સ્થળ પર, પથ્થર, રેતી અને પાણીને એકસાથે ભેળવવા માટે મિક્સરનો ઉપયોગ કરો.
વાણિજ્યિક કોંક્રિટ: વાણિજ્યિક કોંક્રિટ વાણિજ્યિક કોંક્રિટનો સંદર્ભ આપે છે, ઉદાહરણ તરીકે, કોંક્રિટ જે જોઈ અને ખરીદી શકાય છે.હવે વ્યાપારી હેતુઓ માટે ઇમારતોનો વ્યાપક ઉપયોગ થાય છે.
સામાન્ય રીતે કહીએ તો, મટીરીયલ સિમેન્ટીંગ મટીરીયલ, રેતી અને પથ્થર તરીકે સિમેન્ટના ઉપયોગનો ઉલ્લેખ કરે છે;અને પાણી, ઉમેરણો અને ઉમેરણો સાથે અથવા વગર.મિશ્રણમાં સંકલનની ચોક્કસ ડિગ્રી હોય છે.સિમેન્ટ કોંક્રીટ, જેને સામાન્ય કોંક્રીટ પણ કહેવાય છે, જે મિશ્રણ, રચના અને ફેલાવો દ્વારા મેળવવામાં આવે છે, તે સિવિલ એન્જિનિયરિંગમાં ઊંડો છે.

તૈયાર-મિક્સ-કોંક્રિટ

ક્વોલિસેલ સેલ્યુલોઝ ઈથર ઉત્પાદનો નીચેના ફાયદાઓ દ્વારા તૈયાર મિક્સ કોંક્રિટને સુધારી શકે છે: લાંબા સમય સુધી ખુલ્લા સમયને વધારવો.કામની કામગીરીમાં સુધારો, નોન-સ્ટીક ટ્રોવેલ.ઝોલ અને ભેજ સામે પ્રતિકાર વધારો.

ભલામણ ગ્રેડ: TDS માટે વિનંતી કરો
HPMC AK100M અહીં ક્લિક કરો
HPMC AK150M અહીં ક્લિક કરો
HPMC AK200M અહીં ક્લિક કરો