ટ્રોવેલિંગ સંયોજનો

ક્વોલિસેલ સેલ્યુલોઝ ઈથર ઉત્પાદનો નીચેના ફાયદાઓ દ્વારા જીપ્સમ-આધારિત ટ્રોવેલિંગ સંયોજનોને સુધારી શકે છે: લાંબા સમય સુધી ખુલ્લા સમયને વધારો.કામની કામગીરીમાં સુધારો, નોન-સ્ટીક ટ્રોવેલ.ઝોલ અને ભેજ સામે પ્રતિકાર વધારો.

ટ્રોવેલિંગ સંયોજનો માટે સેલ્યુલોઝ ઈથર
જીપ્સમ-આધારિત ટ્રોવેલિંગ સંયોજનોનો ઉપયોગ વિવિધ દિવાલ અથવા છત સબસ્ટ્રેટને સમતળ કરવા માટે થાય છે.તેઓ પાતળા સ્તરોમાં લાગુ કરવામાં આવે છે, જે ખૂબ જ સરળ અને સુશોભન સપાટી પ્રદાન કરે છે, જે પછી પેઇન્ટ કરી શકાય છે. જીપ્સમ આધારિત ટ્રોવેલિંગ સંયોજનોનો ઉપયોગ પ્લાસ્ટર બોર્ડ, કોંક્રિટની દિવાલો અથવા છતને સરળ બનાવવા માટે થાય છે. જીપ્સમ આધારિત બાંધકામ સામગ્રી માટે મુખ્ય એપ્લિકેશન પ્લાસ્ટર છે.(હાથ અથવા મશીન લાગુ), ટ્રોવેલિંગ સંયોજનો, સંયુક્ત ફિલર અને એડહેસિવ્સ.

 

ભલામણ ગ્રેડ: TDS માટે વિનંતી કરો
HPMC TK100M અહીં ક્લિક કરો
HPMC TK150M અહીં ક્લિક કરો
HPMC TK200M અહીં ક્લિક કરો
ટ્રોવેલિંગ- સંયોજનો