કાર્બોક્સી મિથાઈલ સેલ્યુલોઝ (CMC)

 • કાર્બોક્સી મિથાઈલ સેલ્યુલોઝ (CMC)

  કાર્બોક્સી મિથાઈલ સેલ્યુલોઝ (CMC)

  ઉત્પાદનનું નામ: કાર્બોક્સી મિથાઈલ સેલ્યુલોઝ
  સમાનાર્થી: CMC;સોડિયમ કાર્બોક્સી મિથાઈલ સેલ્યુલોઝ;કાર્બોક્સી મેથાઈલ સેલ્યુલોઝ;કાર્બોક્સિલ મિથાઈલ સેલ્યુલોઝ કાર્મેલોઝ;સોડિયમ CMC
  CAS: 9004-32-4
  EINECS: 618-378-6
  દેખાવ:: સફેદ પાવડર
  કાચો માલ: શુદ્ધ કપાસ
  ટ્રેડમાર્ક: QualiCell
  મૂળ: ચીન
  MOQ: 1 ટન